Måste du börja om med dos 1, om du missat intervallet mellan doserna?

Måste du börja om med dos 1, om du missat intervallet mellan doserna?

Krävs flera doser för skydd bör inte intervallet förkortas. Däremot kan intervallet förlängas. Vi arbetar efter att; en dos är en dos. Men, självklart diskuterar vi Ditt dosintervall med Dig, innan vi tillsammans fattar ett beslut. Det är emellertid aldrig nödvändigt att komma på dagen för dosintervallerna 1, 6, 12 mån etc.

2017-12-26T07:00:41+00:00