Måste jag vara trogen?

Måste jag vara trogen?

Måste jag vara trogen? Nej, det måste Du inte alls! Det är en långvarig och trist missuppfattning att Du måste gå tillbaka till vaccinationsmottagningen, där Du fick Din första eller senaste dos. Vaccinationsmottagningarna har ibland olika produktnamn på sina vacciner, men innehållet är detsamma.

Ex. Vaccinet mot TBE kan heta både Encepur och FSME. Likadant är det med vaccinet mot Hepatit A som kan heta både Avaxim och Havrix. Med ovanstående vetskap tycker jag därför att; Är Du inte nöjd med Din vaccinationsmottagning – så byt!

2017-12-26T06:57:22+00:00