Undrar du vilka vacciner du fick på BVC och i skolan?

Undrar du vilka vacciner du fick på BVC och i skolan?

Om du bara berättar för oss vilket år du föddes, så har vi koll. Det finns scheman som berättar hur barnvaccinationsprogrammet sett ut genom åren dvs. vilket vaccin som erbjudits och vid vilken tidpunkt. Såvida inte dina vårdnadshavare tackat nej till något erbjudet vaccin, utgår vi från att du fått alla vaccindoser i ditt åldersschema.

2017-12-26T06:54:29+00:00