Vi erbjuder våra unga vaccin mot Hepatit-B vid utlandsresor

Vi erbjuder våra unga vaccin mot Hepatit-B vid utlandsresor

Varför gör vi det nu då, fast det inte alla gånger rekommenderas till resmålet? Jo, självklart för att vi är rädda om våra unga. Vi vet att unga (inte alla) många gånger lever ett annat liv än vuxna (inte alla) utomlands. Unga har nämligen ibland problem med att riskkalkylera. Smittvägen för Hepatit B har med sex att göra, men kan även smitta via blodtransfusion eller kirurgi vid olyckstillbud, tatuering eller piercing.

Åldern vid insjuknandet har stor betydelse och ju yngre personen är ju större risk för kvarvarande kronisk infektion. Hepatit B är en allvarlig leverinfektion och oerhört smittsam. Vi pratar därför med våra unga resenärer, om skydd mot Hepatit B.

2017-12-26T06:56:03+00:00